Skärpta råd i Kalmars, Norrbottens, Västerbottens och Blekinge län

CORONA | Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kalmar län, Norrbottens län och Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Dessutom har Region Blekinge själva valt att införa liknande råd.

10 november 2020  |  Mats Lilja

Från och med den 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmars, Norrbottens och Västerbottens län att bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan förlängas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Samtidigt så har också Region Blekinge beslutat att införa regionala skärpta råd, vars innehåll är mycket likt de lokala allmänna råden. Dessa gäller från och med den 11 november och inledningsvis till och med den 30 november. Mer information finns på Region Blekinges hemsida.

Totalt har nu 14 av Sveriges 21 regioner infört skärpta råd.

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52