Kompensationsstöd på 483 000 kronor till SB&K:s föreningar

CORONA | Nu står det klart vilka som får ta del av regeringens krisstöd för årets 3:e kvartal. Totalt 25 föreningar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beviljats pengar.

20 november 2020  |  Mats Lilja

Till och med den 26 oktober kunde idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka till Riksidrottsförbundet om kompensationsstödet gällande månaderna juli, augusti och september. RF ansvarar sen för att fördela krispengarna från regeringen, totalt 2 miljarder kronor under 2020.

Drygt 553 miljoner kronor kommer den här gången att fördelas inom idrottsrörelsen, till över 2 300 olika idrottsföreningar. Störst stöd får ishockeyn (195 miljoner), fotbollen (159,3 miljoner) och friidrotten (47,4 miljoner). När det gäller de stora lagbollidrotternas högsta serier har man även beviljat stöd redan nu för nästa kvartal.

SB&K:s föreningar får totalt 483 000 kronor, fördelat på 25 föreningar. 14 av förbundets föreningar blev ej beviljade stöd. (Notera att flersektionsföreningar som tillhör flera specialidrottsförbund ej räknas med.)

Några föreningars ansökningar är föremål för överprövning, och där kommer beslut att fattas längre fram. De föreningarna syns heller inte i de publicerade listorna.

Kompensationsstöd för årets 4:e kvartal (oktober–december) kommer föreningar att kunna ansöka om i januari 2021.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida:
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – ersättning per förbund
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – ersättning per förening
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – information inför nästa ansökan

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52