SB&K Logotype

Dags att nominera inför 2021

SB&K | Verksamhetsåret lider mot sitt slut och det är dags att nominera vilka som ska leda arbetet under nästa år.

1 december 2020  |  Mats Lilja

Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd senast den 15 januari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2021 lämnas direkt på den digitala stämman den 27 mars.

Av den nuvarande förbundsstyrelsen kandiderar samtliga utom en för omval:

Ordförande
Fredrik Gundmark, kandiderar för omval

Vice ordförande
Elin Bladh, kandiderar för omval

Kassör
Marina Regnér, kandiderar för omval

Ledamöter
Kirsi Höglund, kandiderar för omval
Johan Pettersson, kandiderar inte för omval
Patrik Asplund, kandiderar för omval
Musse Hasselvall, kandiderar för omval

Suppleanter
1. Ulf Hjerppe, kandiderar för omval
2. Sara Abouzeedan, kandiderar för omval

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se senast den 15 januari. Det är en stor fördel om nomineringarna innehåller kontaktuppgifter och en kort presentation. Likaså att kandidaten är tillfrågad innan nomineringen skickas in.

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Jöran Fagerlund
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52