SB&K deltar i Musikhjälpen 2020

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå saknar minst halva världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Genom Musikhjälpen 2020 ökar vi tillsammans kunskapen och engagemanget för att ingen människa ska lämnas utan vård.

15 december 2020  |  Mats Lilja

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. I år anordnas insamlingen under 144 timmar 14−20 december.

Årets tema är ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Så här skriver Sveriges Radio på sin hemsida:

Bland de 7,4 miljoner barn och unga som dog under 2019 hade de allra flesta fall varit möjliga att förebygga eller behandla. Det finns kunskap och resurser för att rädda miljontals liv, som inte når fram.

Om insamlingen skriver man:

Pengar som skänks till årets insamling kommer att gå till internationella projekt som stärker hälso- och sjukvård i samverkan med lokalsamhället, för att människor ska få likvärdig tillgång till vård och hälsa utan att drivas in i fattigdom. Konkret kan det handla om stöd till vårdcentraler, mobila hälsokliniker och utbildning av lokala hälsoarbetare.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har som tradition att varje år delta i insamlingarna. Kampsportsbössan är i år tillbaka och vi hoppas att ni vill lämna ett litet bidrag till insamlingen via följande länk:

https://bossan.musikhjalpen.se/kampsportsboessan

Mer information om Musikhjälpen 2020 finns hos Sveriges Radio och Radiohjälpen.

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52