Så skriver man en motion

SB&K | Svenska Budo & Kampsportsförbundet håller sin digitala årsstämma den 27 mars 2021. Här kommer lite tips på hur man kan vara med och påverka. Ni har till den 15 januari på er!

16 december 2020  |  Sofia Arnbom

Vad är en motion?
En motion är ett förslag på ett ärende som man önskar att förbundsstämman behandlar. Det kan t ex handla om förslag till en ändring av stadgarna eller inval av en idrott.

Vem kan skicka in en motion och hur gör man?
Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har enligt SB&K:s stadgar rätt att lämna ett eller flera förslag till förbundsstämman i form av motioner. En motion ska vara skriftlig och förbundet tillhanda senast 15 januari samma år som stämman.

Vad är en proposition?
Även SB&K:s styrelse får lämna förslag till ärenden att behandlas av förbundsstämman. Ett förslag från styrelsen kallas proposition.

Vad händer efter att motionen skickas in?
Alla i tid inkomna motioner behandlas av förbundsstyrelsen som skriver svar där det framgår om man anser att förbundsstämman ska tillstyrka (hålla med), avslå (inte hålla med) eller anse att motionen är besvarad (t.ex. om en proposition redan behandlar samma område). Styrelsens svar publiceras tillsammans med motionerna samt övriga handlingar senast 14 dagar innan stämman.

Motionsmall
För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser.

» Word-format
» Pdf-format

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0