FHM förtydligar pandemilagen

CORONA | Sedan i söndags gäller pandemilagen i Sverige, vilket bland annat påverkar gym och idrottsanläggningar. Då en osäkerhet har funnits bland många idrottsföreningar hur lagen ska tolkas så har Folkhälsomyndigheten under eftermiddagen förtydligat en del av de nya reglerna.

11 januari 2021  |  Mats Lilja

I fredags rapporterade vi om den nya lagen och hur den påverkar våra föreningar och medlemmar.

En fråga som har engagerat många är den nya bestämmelsen att ”varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan”.

Under fliken Hur ska beräkningen göras för att ta fram maxantalet för antalet personer som får vistas i en verksamhets lokaler inomhus samtidigt? skriver idag Folkhälsomyndigheten så här på sin hemsida:

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt.

Man skriver även gällande termen tillgänglig yta:

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.

I artikeln finns även annan information som är till nytta för arrangerande föreningar. Det rekommenderas att ni läser denna för att få mer information om vad som nu gäller.

Exempelvis så fastlås även detta av myndigheten:

» Med gym- och sportanläggningar avses anläggningar som huvudsakligen används för fysisk träning eller sport och som är öppna för allmänheten. (Källa)
» Personal eller andra uppdragstagare i verksamheten skall ej beaktas i beräkningen av det maximala antalet personer som får vistas i en verksamhet samtidigt. Förordningen talar om kunder och besökare. (Källa)
» Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer och andra platser där besökare uppehåller sig. (Källa)
» Dokumentationen av maxantal, hur beräkningen har gjorts samt vidtagna smittskyddsåtgärder behöver inte ha någon särskild form utöver att den ska vara skriftlig. (Källa)
» Det är den som bedriver en verksamhet som är ansvarig att vidta åtgärder enligt lagen, förordningen och föreskrifterna. (Källa)

 

Text: Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52