Ansökan om LOK-stöd för hösten 2020

RF | LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

9 februari 2021  |  Mats Lilja

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Det är nu dags att söka stödet för perioden Hösten 2020, dvs juli–december förra året.

Med anledning av coronapandemin skriver Riksidrottsförbundet så här i en artikel på sin hemsida:

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 har gjorts i december 2020 och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter.

Med andra ord så bör även de föreningar som tvingats minska tillfällena eller ställa in verksamheten helt söka LOK-stödet även denna gång.

I en tidigare artikel har RF skrivit:

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie LOK-stöd görs 25 februari 2021.

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2021. RF tar emot ansökningar även efter detta datum, men avdrag kommer att göras från beviljat bidrag. Mer info om detta finns på RF:s hemsida. Där hittar ni också kontaktuppgifter till LOK-stödsgruppen via e-post och telefon om ni har några frågor.

Text: Mats Lilja
Foto: Riksidrottsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10