Anmälan öppen inför årsmötena

Under mars genomför SB&K samt de 18 underförbunden digitala årsmöten i Easymeet Online. Anmälan till respektive möte är nu öppnad.

22 februari 2021  |  Mats Lilja

Registrera ombud med rösträtt
Ombud med rösträtt kan anmälas av förening upptagen i röstlängden för respektive möte. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid någon av stämmorna registrerar sitt ombud till fullmaktsgranskning via ett formulär för varje enskild stämma. Anmälan måste ske inom i kallelsen angivna datum för detta.
» Kallelse

Anmäl till publikplats
Den som inte är ombud med rösträtt men vill ta del av ett årsmöte kan anmäla sig till en plats i publiken. Deltagare på publikplats har i mötet yttranderätt. Yttranderätt innebär att deltagaren kan följa mötet samt begära ordet men inte rösta. Notera att det är samma länk för alla möten men att en registrering per möte krävs. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.
» Publikplats

Tänk på att i anmälan ange en korrekt stavad mejladress. Det är till angiven mejladress som information för inloggning skickas inför det aktuella mötet och eventuella röster under mötet kopplas.

Mer information och årsmöteshandlingar inför stämmorna publiceras under Förbund > Årsmöten.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

3 kommentarer

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57