Sju föreningar beviljas stöd för Idrott för äldre

RF | Riksidrottsförbundet har nu fördelat de medel som fanns för Verksamhetsstöd Idrott för äldre. Och av de föreningar som beviljats stöd återfinns sju av SB&K:s medlemsföreningar.

17 mars 2021  |  Mats Lilja

Stödet var en engångsföreteelse, uppgick till totalt 24 miljoner kronor och gick att söka från den 1 oktober 2020. Initialt sträckte sig ansökningsperioden till den 30 november men förlängdes sedermera till den 31 januari i år, vilket vi tidigare har berättat om här på budokampsport.se.

Alla föreningar som hade haft minst fem medlemmar som är 65+ och som aktivt hade deltagit i föreningens idrottsaktiviteter kunde ansöka om stödet. Aktiviteterna räknades från den 1 januari 2019 och framåt, det vill säga under en dryg 2-årsperiod.

De föreningar som lämnat en fullständig ansökan och som uppfyllde villkoren fick ett grundstöd på 3 000 kronor. Därefter har ytterligare medel delats ut till samma föreningar, enligt Riksidrottsförbundet baserat på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder.

Totalt beviljades 1 521 idrottsföreningar medel. Mer information om verksamhetsstödet finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

FÖRENINGAR INOM SB&K SOM BEVILJATS BIDRAG
IF Kristinehamns Kyokushin Karate-do     17 500 kr
KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb     16 500 kr
Göteborgs Aikidoklubb     15 500 kr
Göteborgs Karate Kai     15 500 kr
Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm     15 500 kr
Stockholm Aikikai     15 500 kr
Umeå Karateklubb     13 500 kr

 

Källa: Riksidrottsförbundet

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52