BJJ-förbundet hoppas kunna arrangera SM i höst

BJJ | Trots att tävlingarna varit pausade i över ett år hoppas man få till stånd SM-tävlingar senare i år. BJJ-förbundets ordförande Margareta Myhr berättar hur man tänker.

20 april 2021  |  Mats Lilja

Coronapandemin har fortsatt landet i sitt grepp, och det mesta av tävlingsverksamheten inom svensk idrott är fortfarande pausad. Undantagen är de tävlingar och seriespel som faller under termen yrkesmässig idrott.

Brasiliansk jiu-jitsu i Sverige har inte den omfattningen av utövare och inom idrotten har inga tävlingar avgjorts på över ett år. Trots det så har Svenska BJJ-förbundet (SBJJF) hopp om att kunna arrangera SM-tävlingar senare i år.

− Styrelsen har beslutat att SM ska gå av stapeln den sista helgen i september varje år. Tidigare år har datumet kunnat variera lite men vi tycker det är viktigt att alla inblandade ska kunna ha ett mer fast datum att förhålla sig till. Vi har valt att planera som om det är fullt möjligt att genomföra ett SM, säger förbundets ordförande Margareta Myhr till budokampsport.se.

BJJ-förbundet har på sin hemsida efterlyst föreningar som är villiga att stå för ett SM-arrangemang.

− En av anledningarna till att vi nu går ut och söker arrangör är för att ge den arrangerande föreningen, och förbundet, en möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Den arrangerande föreningen kommer bland annat behöva ansöka om tid en hall, vilket i många kommuner behöver göras senast den sista april. Vi har en förhoppning om att vaccinationer och smittläge gör så att vi kan genomföra ett SM men mästerskapet kommer endast genomföras om vi anser det möjligt. Om restriktioner och allmänna råd säger annat så kommer tävlingen att ställas in eller skjutas fram.

När tävlades det senast i BJJ I Sverige?
− Senast var i februari 2020. Därefter har inga tävlingar kunnat genomföras och de sanktioner som beviljades under resterande del av året drogs tillbaka. Under 2021 har det inte ansökts om sanktion för någon tävling alls hittills.

Hur viktigt är det för er att tävlingarna kommer igång igen?
− BJJ-tävlingar är en viktig del av verksamheten och det finns ett stort intresse för att både tävla och att arrangera tävlingar. Men av våra nästan 10 000 medlemmar så är det en mindre andel som faktiskt tävlar. BJJ är framförallt en väldigt stor motionsidrott. Det viktiga för oss är att den ordinarie verksamheten kan komma igång igen, att vi kan återgå till en träning mer lik den vi hade innan pandemin. Därefter ser vi fram emot att även tävlingsverksamheten kommer igång, säger Margareta Myhr.

SBJJF:s ordförande Margareta Myhr.

Brasiliansk jiu-jitsu i Sverige har förstås påverkats starkt av coronapandemin.

− Många föreningar har tagit ett stort ansvar och stängt ned sin inomhusträning under hela pandemin. Detta har självklart fått konsekvenser för föreningar med elevbortfall och förlorade intäkter samtidigt som hyrorna ändå ska betalas. Den ström av nybörjare som varje år hör av sig för att de är sugna på att testa BJJ har i många fall fått nekas då det nuvarande träningsupplägget inte passat för att ta emot nya utövare utan förkunskaper, berättar Myhr.

− Vi hör också att det finns en oro, särskilt hos de föreningar som gjort allt för att följa de restriktioner som finns, att deras utövare ska välja att byta klubb för att få träna. Särskilt nu inför ett SM. Vi hoppas att det är en obefogad oro men vi vill ändå passa på att vädja till alla utövare, att alla har ett ansvar för att minimera smittspridningen och att de sänder en tanke till de ansvariga i varje förening som i många fall har fått ta svåra och tråkiga beslut under denna pandemi.

Till sist – vad ställer ni för krav på en eventuell SM-arrangör till hösten?
− Arrangerande förening, och alla som deltar på SM, måste såklart vara medlem i SBJJF och fullgjort sina plikter gentemot SBJJF och SB&K, berättar ordföranden.

− I övrigt har vi tre punkter som vi i första hand önskar få svar på från de som anmäler intresse för att arrangera SM:
• Namn på den hall som föreningen avser att boka för SM så att vi kan säkerställa att hallen/arenan är lämplig för ändamålet.
• Om föreningen har den utrustning som krävs för att anordna tävlingen.
• Om föreningen har funktionärer som kan arbeta på tävlingen

Sista dag att anmäla sitt intresse för att arrangera är nu på söndag den 25 april. Så snart som möjligt efter det hoppas styrelsen i SBJJF ha klart med en SM-arrangör.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

Bilden föreställer mötet mellan Viktor Hansson och Torbjörn Lundén under SM-veckan 2014.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10