Återigen möjligt att söka Projektstöd IF hos SB&K

BIDRAG | Nya pengar finns att söka för våra idrottsföreningar. Detta som stöd till kommande aktiviteter.

21 april 2021  |  Mats Lilja

Nu kan medlemsföreningar ansöka om SB&K:s projektstöd Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar under coronarestriktionerna. 500 000 kronor har lagts till i projektstödspotten.

Projektstödet ska användas så att föreningar ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt. Detta då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till coronapandemin fortsätter att påverka idrottsrörelsen och våra medlemsföreningar.

Målgruppen är barn, ungdomar och aktivitetsledare inom SB&K vars verksamhet påverkas av restriktionerna. Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Ansökan sker precis som tidigare enligt instruktionerna beskrivna under Projektstöd IF. Maxbelopp att söka är 25 000 kr per förening. Vi hanterar ansökningarna löpande.

Förening som beviljas projektstöd ska senast den 30 januari 2022 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Mer information finns här på hemsidan under KlubbarBidragProjekt att söka.

Har ni frågor kring det här stödet så kontakta gärna ledin@budo.se eller 08-705 15 73.


Magnus Ledin
Verksamhetsledare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52