Föreningsenkät från RF – “Ett år med corona”

CORONA | Riksidrottsförbundet vill veta hur bland annat föreningar inom SB&K har påverkats.

21 april 2021  |  Mats Lilja

I förra veckan skickade Riksidrottsförbundet ut en enkät som handlar om föreningars vardag och verklighet genom krisen.

Om enkäten skriver man så här i sitt utskick:

Enkäten har fasta svarsalternativ och tar cirka 10 minuter att fylla i. Era svar är viktiga för att vi ska få rätt bild av olika idrotters utmaningar och framtida behov.
• Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
• Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets generalsekreterare Mona Lundkvist hoppas att så många föreningar som möjligt inom SB&K tar chansen att berätta om hur coronapandemin har påverkat dem. Detta då det bland annat kan inverka på hur det ekonomiska stödet fördelas framöver.

– Det är viktigt att våra föreningar syns i de här sammanställningarna. RF behöver hjälp med att se vilka behov våra föreningar har så att pengarna används där de bäst behövs, säger hon.

Senast den 2 maj vill Riksidrottsförbundet ha svar på enkäten.

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52