Distrikt Öst har beviljats stort anslag för arbetet med psykisk hälsa

SB&K | Statligt stöd till projektet som ska utveckla en ny metod mot ohälsa. RF-SISU en viktig samarbetspartner.

15 juni 2021  |  Mats Lilja

Det är Allmänna Arvsfonden som har beviljat SB&K:s östra distrikt pengarna – totalt 4,5 miljoner kronor över en 3-årsperiod. Pengarna ska gå till att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

– Fysisk och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är problem som, om de inte hanteras i tid, riskerar att ge stora effekter på både individ och samhälle. Idrottsrörelsen har länge ansetts spela huvudrollen för att bemöta fysisk ohälsa men har på senare tid även fått en allt större roll i bemötandet av psykisk ohälsa, berättar Distrikt Östs initiativtagare Jonas Elfving.

Enligt honom är idrotten idag inte rustad för att hantera detta fullt ut.

– Tyvärr finns en sida av idrottsverksamheten som sätter idrotten själv i centrum. Det är en sida med exkluderande moment och normer som bidrar till segregering och förtryck. Vi vill med detta projekt skapa en metod med möjligheten att utveckla idrotten till en ansvarstagande idrottsrörelse med utövaren i centrum, för bedriven barn- och ungdomsidrott.

Projektet har man döpt till 10-minutersmetoden, där RF-SISU är tänkt att vara en viktig samarbetspartner. I sin projektansökan skriver Distrikt Öst att “genom lättsamma arbetsmoment förpackade i en modern plattform skapar ledare och utövare tillsammans en miljö där förändring kan ske”.

– Vi brukar likna 10-minutersmetoden med ett pussel, där varje moment utgörs av en pusselbit. Dessa pusselbitar är fördelade på insatser lämpliga att användas före, under eller efter träningspasset och tar ungefär 10 minuter att genomföra. Genom samtal, information och utbildning kan vi genom små men återkommande insatser med tiden nå stora resultat. 10-minutersmetoden är grundad på tanken att alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, säger Jonas Elfving.

Allmänna arvsfonden bildades 1928. När någon idag avlider, och denne varken har nära släktingar eller testamenterat till någon annan, så går pengarna dit. Medlen används sen till att finansiera olika typer av projekt där målgrupperna är barn, ungdomar upp till 25 år och personer med funktionsnedsättning i alla
åldrar.

– Projektet 10-minutersmetoden är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Arvsfondens enhetschef Gunilla Svensson till deras hemsida.

Projektet är tänkt att starta den 1 september.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52