SB&K har beviljats 7 miljoner kronor i återstartsstöd

Extra stöd från Riksidrottsförbundet med anledning av coronapandemin.

8 september 2021  |  Mats Lilja

Tidigare under sommaren fördelade Riksidrottsförbundet drygt 220 miljoner kronor till Sveriges specialidrottsförbund. Detta i ett särskilt återstartsstöd som av RF beskrivs så här:

[Ett] extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet tilldelades 7 miljoner kronor av dessa pengar, att fördela inom förbundets verksamheter.

Pengarna har efter beslut från förbundsstyrelsen öronmärkts enligt följande:

  • 544 000 kronor till utbildningsverksamheten.
  • 2 056 000 kronor till underförbunden.
  • 4 400 000 kronor till idrottsföreningarna.

Underförbunden har redan under sommaren haft möjlighet att ansöka till SB&K om sin del av återstartsstödet. 10 UF genomförde ansökan och samtliga har beviljats medel.

ÅTERSTARTSSTÖD TILL SB&K:s UNDERFÖRBUND
MMA-förbundet 690 000 kr
Kung Fu- & Wushuförbundet 340 000 kr
BJJ-förbundet 250 000 kr
Aikidoförbundet 230 000 kr
Kendoförbundet 130 000 kr
Taidoförbundet 126 000 kr
Allstyleförbundet 120 000 kr
Fullkontaktskarateorganisationen 80 000 kr
Armsportsförbundet 45 000 kr
Kickboxningsförbundet 45 000 kr

 

Återstartsstödet till våra idrottsföreningar kommer att fördelas i projektstöd under 2021. Mer information om detta, och hur man ansöker, kommer att publiceras under morgondagen.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52