Kategori: Förening

Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2024

ÅRSMÖTE. Svenska Budo & Kampsportsförbundet genomför sitt årsmöte lördag den 20 april på World Trade Center i Stockholm. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att representeras av ombud med rösträtt på stämman.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

Läs mer

Ansök om Projektstöd IF

SB&K:s föreningar har nu möjlighet att söka pengar inom två olika projektkategorier.
(Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån)

Läs mer

Tips och hjälp till valberedningar i nomineringstider

JÄMSTÄLLDHET. Många underförbund, distrikt och föreningar går liksom SB&K in i nomineringstider inför kommande årsmöten. Våra valberedningar står nu inför ett arbete att hitta lämpliga kandidater till jämställda styrelser.
(Foto: Jeppe Gustafsson/Bildbyrån)

Läs mer

Anpassad BJJ-tävling under Nordic BJJ Open Champsionship i helgen

FÖRENING. Under helgen hölls Sveriges första BJJ-tävling i A-BJJ, anpassad för idrottare med NPF-diagnoser eller intellektuell funktionsvariation.
– Vi är så extremt glada att alla våra barn på Ekerö BJJ klubb nu kan tävla i BJJ. Tävlingen gick väldigt bra och deltagarna upplevde det väldigt positivt, säger Marc Lundberg från en av de deltagande föreningarna Ekerö BJJ Klubb.
(Foto: Ekerö BJJ Klubb)

Läs mer