Kompensationsstöd för perioden maj–september 2021

CORONA | Information från Riksidrottsförbundet om möjligheten att söka pengar från regeringens stödpaket för de senaste fem månaderna.

1 oktober 2021  |  Mats Lilja

Snart är det dags för idrottsföreningarna (IF) att ansöka om det statliga kompensationsstödet för perioden 1 maj till 28 september 2021.

Så här beskriver Riksidrottsförbundet stödpengarna:

Syftet med stödet är att ge IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Förfarandet är i grunden det samma som tidigare. Allmän information om stödet finns på Riksidrottsförbundets hemsida och det finns även ett videoklipp om hur ni som idrottsförening genomför ansökan.

En grundförutsättning för att kunna erhålla pengar är att den ideella idrottsföreningen är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet eller något annat specialidrottsförbund som tillhör RF. Föreningen måste också ha gjort en ekonomisk förlust på minst 1 000 kronor under perioden 1 maj till 28 september 2021.

Ansökningsomgången är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober klockan 12:00. Ansökan sker i IdrottOnline.

Vad idrottsföreningar får stöd för och hur beräkningarna görs:

  • Stöd utgår för kompensation för faktiska merkostnader som uppstått under perioden för IF med anledning av coronaviruset.
  • Stöd utgår för förlorade intäkter till IF p.g.a. inställd, reducerad eller uppskjuten verksamhet och evenemang.
  • Prioritering görs utifrån IF:s omfattning av intäktsbortfall och direkta kostnader med anledning av coronaviruset i relation till IF:s omsättning, om stödets totalsumma inte räcker till.
  • IF som tappar större andel av sin totala årliga omsättning kompenseras med ett högre kompensationsstöd relativt till ansökt stöd.
  • Nivån på IF:s kompensationsstöd fastställs efter avräkning av IF:s sparade kostnader för samma period samt eventuell kommunal och regional kompensation eller stöd direkt eller indirekt från myndighet för samma verksamhet eller evenemang.

För frågor kring stödet har RF-SISU en särskild e-postadress: kompensation@rfsisu.se.

Beslut från Riksidrottsstyrelsen gällande kompensationsstödets storlek till varje idrottsförening väntas i november.

Läs mer:
» Kompensationsstöd till idrottsföreningar
» Regelverk för kompensationsstödet
» Riktlinjer för kompensationsstödet för våren 2021
» Så ansöker du om kompensationsstöd för förening (video)

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52