ADV21: Christian Engvall om medicinska kommitténs arbete

ANTIDOPINGVECKAN 2021 | Förbundets antidopingansvarige berättar om vad kommittén gör och vilka planerna är framöver.

8 oktober 2021  |  Mats Lilja

Christian Engvall är till vardags specialistläkare i akutsjukvård samt anestesi och intensivvård. Han arbetar idag som enhetsansvarig läkare på akutmottagningen i Malmö.

Han är dessutom ordförande för SB&K:s medicinska kommitté och har varit involverad i antidopingfrågor sedan 2014. Han är även utsedd av förbundsstyrelsen att vara förbundets antidopingansvarige.

Här svarar han på några frågor utifrån sina roller inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Hur blev du involverad i SB&K från början?

− Jag träffade Pontus Inerup, som då var förbundsläkare i Muaythai-förbundet, på en tävling i Arlöv 2011. Han övertalade mig då att bli involverade i MMA-förbundets medicinska kommitté, framför allt inför UFC i Stockholm 2012. Detta ledde till att jag 2012 blev medlem också i SB&K:s medicinska kommitté.

Hur tränar du själv kampsport idag?

− Då jag blev engagerad i SB&K var det dags att ta upp min sedan ungdomen slumrande kampsportsträning. Jag tränade judo och karate som barn hemma i Värnamo och tränade sedan jujutsu några år på 80-talet då jag flyttat till Malmö. Eftersom Stefan Stenudd bor i Malmö och är huvudinstruktör på Enighet Aikido så har det blivit aikido där sedan 2013. En fantastisk kampkonst som passar mig bra. Att få träna med Stefan är spännande, utmanande och väldigt roligt.

Hur tycker du att antidopingarbetet generellt sett fungerar i Sverige?

− Jag tycker Sverige jobbar bra med antidopingfrågorna. Trots detta ser vi ju ett bruk av doping. Detta hos motionärer som dopar sig för att uppnå en specifik ”look”. Detta är för mig något som skulle behöva lyftas mer. Det är ju inte kopplat till idrott och tävling så själva känslan av fusk och fördelar gentemot andra finns ju inte. Det är dock lika skadligt för individen.

Hur har antidopingarbetet påverkats av coronapandemin?

− För min del har pandemin påverkat allt 2020­­−2021. Då akutmottagningen i Malmö är en av de större i landet har det i princip inte blivit någon tid över till annat än jobb där. Så är det säkert för flera andra också.

− För idrottens del har det varit betydligt färre tävlingar, och en risk jag kan se där är att doping kanske har ökat på grund av ändrade förutsättningar för träningar och tävlingar. Jag hoppas inte det men jag skulle inte bli förvånad om det är så.

Hur ser du på att Antidoping Sverige idag är fristående från idrotten?

− Jag tror att det är bra, kanske till och med nödvändigt, för att kunna driva arbetet.

Finns det något specifikt man kan säga om antidopingarbetet inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets breda samling av idrotter?

− Vi har ju inom SB&K idrotter där kraft och styrka är en fördel så självklart är det en utmaning att visa på en ren idrott med sunda val. En stor utmaning är också bruket av kosttillskott och dylikt med tveksamt innehåll och effekt. Utbildningen Vaccinera klubben är här viktig och bra.

Hur ser arbetet ut inom medicinska kommittén?

− Vi tar ställning till och jobbar med övergripande medicinska frågor som rör alla idrotter inom SB&K. Det är oftast relaterat till idrotter med fullkontakt, så som muay thai, kickboxning och MMA. Det kan till exempel handla om huruvida fighters ska få tävlingskort baserat på läkar- och röntgen/magnetkamera-undersökningar.

− Vi inom kommittén träffas inte så ofta fysiskt men har mejl- och telefonkontakt.

Är det några särskilda punkter ni har på agendan just nu?

− Vi har pratat om att försöka harmonisera hälso-/läkarkontroller inför och efter fight. Det är lite problematiskt på grund av att det finns så många idrotter med olika regelverk inom SB&K.

− Vi skulle också vilja göra en, av SB&K organiserad, utbildning för sjukvårdspersonal som medverkar vid tävlingar. Det hade varit bra för fighters och föreningar att kunna använda personal som man vet har rätt kompetens för uppgiften på samma sätt som man vet att domare och supervisors har.

Vilka frågor får ni framförallt till er?

− De senaste åren har det av förklarliga skäl varit mycket med covid och regelverk för träning och tävling i samband med pandemin. Jag hoppas och tror att representanter för idrotterna inom SB&K känner att man alltid kan ställa medicinska frågor till oss och vi gör allt för att hjälpa till. Det skulle vara roligt att få ännu mer kontakt med fler underförbund för att få en inblick i vilka medicinska spörsmål de brottas med.

Till sist då – hur trivs du inom SB&K?

− Jag gillar vårt förbund med alla dess olika idrotter. Det är mångfald och integration! Det är härligt att man kan träna tillsammans trots att man är på olika nivå och att i de flesta av våra idrotter är träning viktigare än tävling.

Text: Mats Lilja
Foto: Privat

SB&K:s MEDICINSKA KOMMITTÉ 2021
Dr. Christian Engvall Ordförande
Dr. Pontus Inerup Vice ordförande
Dr. Jonas Johard Ledamot
Dr. Sofia Göthe Ledamot
Dr. Lisa Villabona Ledamot
Gemensam e-postadress: medicin@budo.se.

 

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57