Nya rutiner för medlemsredovisning

SB&K. I tillägg till de vanliga medlemsrapporterna samlar Svenska Budo & Kampsportsförbundet framöver även in idrottsföreningarnas årsrapporter från IdrottOnline.
(Foto: Erik Simander/Bildbyrån)

13 december 2021  |  Sofia Arnbom

Enligt ett stämmobeslut på Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 27 mars 2021 så ska förbundets idrottsföreningar se till att aktuella medlemssiffror finns inrapporterade hos Riksidrottsförbundet. Detta är sedan tidigare standard hos flera andra specialidrottsförbund (SF).

Stämmans beslut löd att föreningarna framöver ska ”föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i RF:s IT-system IdrottOnline”.

Det har nu blivit dags att skapa föreningens årsrapport, och via IdrottOnline inrapportera denna till SB&K.

Svarsperioden inleds den 1 december 2021 och årsrapporten ska vara inrapporterad senast den 31 januari 2022.

OBS! Notera att denna årsrapport inte ersätter den tidigare medlemsrapporten till SB&K. Bägge rapporterna ska från och med nu skickas in.

För att skapa och skicka in årsrapport

  • Logga in på IdrottOnline. Saknar föreningen sida där så finns instruktioner för hur ni aktiverar det här.
  • Klicka på ”Administration” i toppmenyn.
  • Klicka på ”Årsrapporter” i vänstermenyn.
  • Klicka på ”Skapa rapport”.

På IdrottOnlines hemsida finns en utförlig manual för hur man genomför detta.

Kontrollera så att alla siffror stämmer

Informationen i rapporten hämtas automatiskt från era egna uppgifter i IdrottOnline.

Är det några uppgifter som inte stämmer? Avbryt rapporteringen, uppdatera er medlemsförteckning och skapa därefter en ny rapport.

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” så att informationen når SB&K.

Steg för steg gällande rapportering till SB&K och RF

  1. Från den 1 december kan föreningen skapa årsrapporten i IdrottOnline och skicka in den till SB&K.
  2. I mitten av december skickar SB&K ut medlemsrapporten för 2022.
  3. Använd de inrapporterade siffrorna i årsrapporten som underlag till medlemsrapporten.
  4. Årsrapporten till RF, medlemsrapporten samt medlemsavgiften till SB&K ska vara inne senast den 31 januari 2022. Då har föreningen även rösträtt på SB&K:s förbundsstämma.

Hjälp och support

För specifika frågor gällande IdrottOnline kontakta IdrottOnline Servicecenter.

Har ni några frågor eller funderingar gällande medlemsrapporteringen så kan ni maila SB&K:s kansli på info@budokampsport.se.

Text: Mats Lilja, Matilda Ritzén

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4