Så skriver man en motion

ÅRSMÖTE. Svenska Budo & Kampsportsförbundet håller sin digitala årsstämma den 26 mars 2022. Här kommer lite tips på hur man kan vara med och påverka. Ni har till den 15 januari på er!

21 december 2021  |  Sofia Arnbom

Till ett årsmöte kan två sorters förslag skickas in – propositioner och motioner. Det innebär att man lyfter ett ärende som man önskar att förbundsstämman behandlar. Det kan till exempel handla om förslag till en ändring av stadgarna eller inval av en idrott.

Vem kan skicka in en proposition?
En proposition kan endast skickas till stämman av en sittande, behörig styrelse. Det innebär att det till SB&K:s årsmöte endast är den egna styrelsen som kan stå bakom en proposition, detsamma gäller inom underförbund och idrottsföreningar. Respektive stadgar styr när detta ska redovisas, i SB&K:s fall ska propositioner läggas upp på förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet.

Vem kan skicka in en motion? Hur gör man?
Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har enligt SB&K:s stadgar rätt att lämna ett eller flera förslag till förbundsstämman i form av motioner. En motion ska vara skriftlig och förbundet tillhanda senast 15 januari samma år som stämman.

Vad händer efter att motionen skickats in?
Alla i tid inkomna motioner behandlas av förbundsstyrelsen som skriver svar där det framgår om man anser att förbundsstämman ska tillstyrka (hålla med), avslå (inte hålla med) eller anse att motionen är besvarad (t.ex. om en proposition redan behandlar samma område). Styrelsens svar publiceras tillsammans med motionerna samt övriga handlingar senast 14 dagar före mötet.

Motionsmall
För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser.

» Word-format
» Pdf-format

Text: Sofia Arnbom, Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52