Förbundsstyrelsen

Ordförande

Fredrik Gundmark
E-mail: gundmark@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund
Tränat kyokushin sedan slutet av 80-talet. Varit tränare sedan tidigt 90-tal.

Yrke

Mål och vision

Vice ordförande

Elin Bladh
E-mail: bladh@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund
Började träna MMA 2009, och har tävlat i amatör-MMA, Submission Wrestling samt Allstyle. Coachar på hemmaklubben Berserk MMA.

Yrke
Projektledare inom digital marknadsföring. Arbetar mycket med att sätta upp strategier, både för kortsiktiga utmaningar och för långsiktiga förändringar, vilket jag tror är en viktig kunskap jag tar med i styrelsearbetet.

Mål och vision
Att svensk kampsport ska få en självklar plats i idrottsrörelsen, och vara en förebild när det kommer till att engagera och aktivera människor i alla åldrar och från alla bakgrunder.

Vilken/vilka ansvarsområden har du i ditt uppdrag i styrelsen?
Vice ordförande.

Kassör

Marina Regnér
E-mail: regner@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund
Jag började träna Jiu-Jitsu 1989 och FMA 1991. Under många och roliga år tränade jag parallellt men år 2002 valde jag att satsa helt på FMA. Vann Daga fighting i en internationell tävling (Doce Pares, WEKAF) i Los Angeles 2005. Initiativtagare till uppstart av Kombatan Göteborg IF år 2009. Idag är jag aktiv både som ledare och tränande.

 

 

Yrke
Egenföretagare inom bokföring och redovisning sedan 2017. Innan dess har jag arbetat inom ekonomi i både mindre och medelstora bolag.

Mål och vision
Jag har två visioner i mina ideella engagemang. Det ena är transparens och öppenhet inom organisationen och det andra är idrottens integration i samhället. 

Vilken/vilka ansvarsområden har du i ditt uppdrag i styrelsen?
Som kassör är mitt främsta ansvarsområde ekonomin. I samarbete med RFs ekonomiavdelning, kansliet och kansliets externa ekonomikonsult håller vi koll på räkenskaperna.

Ledamot

Kirsi Höglund
E-mail: hoglund@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund

Yrke

Mål och vision

Ledamot

Frej Levin
E-mail: frej.utbildning@budo.se

 

Yrke

Mål och vision

Ledamot

Patrik Asplund
E-mail: asplund@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund

Yrke

Mål och vision

Ledamot

Musse Hasselvall
E-mail: musse@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund

Yrke

Mål och vision

Suppleant

Ulf Hjerppe
E-mail: hjerppe@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund

Yrke

Mål och vision

Suppleant

Sara Abouzeedan
E-mail: abouzeedan@budo.se

Budo- och kampsportsbakgrund

Yrke

Mål och vision

0
0
0