Valberedningens förslag till Förbundsstämman 2022

ÅRSMÖTE. Här är namnen på de som nomineras till Svenska Budo & Kampsportsförbundets digitala årsmöte den 26 mars. Förutom förbundsstyrelse ska även revisorer och medlemmar i disciplinnämnden utses.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

15 februari 2022  |  Kansliet

Förbundsstyrelse

Två ordinarie ledamöter och båda suppleanterna i förbundsstyrelsen har inför årets stämma avböjt omval.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Musse Hasselvall, omval 1 år
Patrik Asplund, omval 1 år
Frej Levin, omval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Maria Wiese, nyval 1 år
Annica Jara Cofré, nyval 1 år

Suppleanter
Veronika Holmsten, nyval 1 år
Erik Gahnertz, nyval 1 år

Övriga nominerade
Emil Gustafsson
Daniel Norrgård Darelli
Oskar Svels
Neda Khezerian

 

Revisorer och revisorssuppleanter

SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer. En av de ordinarie revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Christian Lund, omval 1 år

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Sabrina Sedin Roskvist, omval 1 år

 

Disciplinnämnd

Nämnden ska bestå av tre ledamöter varav minst en bör vara jurist eller ha motsvarande erfarenhet, en av dessa ska leda arbetet som nämndens ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Peter Dahlqvist, omval 1 år

Ledamöter
Daniel Svensson, omval 1 år
Sara Axelsson, omval 1 år


Valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

  • Anders Pettersson, ordförande
  • Irene Brändström
  • Jöran Fagerlund

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52