Instruktionsfilmer för parautövare, del 1

PARA. SB&K:s Parakommitté har tagit fram tolv instruktionsfilmer med olika övningar anpassade för utövare med funktionsnedsättning. Hälften av filmerna riktar sig till stående utövare och hälften till utövare i rullstol. Först ut är filmerna som riktar sig till utövare med rörelsenedsättning.

18 maj 2022  |  Annie Bondefelt

Syftet med filmerna är att erbjuda ett verktyg till föreningar som försöker paraanpassa sin verksamhet samt att inspirera både utövare och instruktörer.

De första sex filmerna publiceras nedan och imorgon publiceras ytterligare sex filmer. Morgondagens filmer är anpassade till stående utövare.

Sittande övning 1

Sittande övning 2

Sittande övning 3

Sittande övning 4

Sittande övning 5

Sittande övning 6

Ovan filmer finns samlade på SB&K:s webbtv samt Parasports undersida.

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52