ADV22: Förbundets antidopingprogram är uppdaterat

ANTIDOPINGVECKAN 2022. Årets översyn resulterade i två mindre justeringar i förbundets antidopingprogram.
(Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån)

18 juli 2022  |  Kansliet

Alla som är medlemmar i en idrottsförening är själv ansvariga att känna till och följa dopingreglerna. SB&K:s antidopingprogram ska bidra till att sprida information till föreningar och utövare samt särskilt prioriterade målgrupper som förenings- och landslagsledare.

Antidopingprogrammet ses över årligen för att hållas aktuellt. Utgångspunkten är att bibehålla ett program med få justeringar för att fokusera på spridning samt implementering av programmet och uppföljning av insatserna. 

Förbundet förmedlar främst information genom förbundets hemsida, nyhetsbrev och vid utbildning. All information om doping från den internationella Världsantidopingbyrån, WADA, och Antidoping Sverige finns på antidoping.se.

Ändringar 2022
Årets översyn har landat i två mindre justeringar men faktiskt ansvar eller rekommendationer till individ, förening eller underförbund är oförändrade.

Inom kort avskaffas Antidoping Sveriges Anmälningsnämnd varför den stryks under Juridiska aspekter i programmet.

En andra justering görs för att möta den planerade övergången från fysiska till digitala tävlingskort och innebär att berörd punkt under SB&K:s ansvarsområden ändras:

Från “Tillsammans med fysiska tävlingskort utfärdade hos SB&K skicka informationsbroschyr från Antidoping Sverige”.

Till “Informera om förbundets antidopingarbete i anslutning till användandet av SB&K:s tävlingskort”.

Översynen har gjorts av Sofia Arnbom och Mats Lilja på SB&K:s kansli i dialog med Antidoping Sverige. Det nya antidopingprogrammet fastställdes av SB&K:s styrelse den 8 juni 2022 och godkändes av Antidoping Sverige den 17 juni.

Dokumentet finns publicerat under Antidoping och hittas här på hemsidan via FörbundDokumentbankAntidoping.


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52