Gratis mentorutbildning för ledare inom budo och kampsport

UTBILDNING. Under hösten kommer det finnas möjlighet för ledare inom SB&K att gå en gratis mentorutbildning online. Utbildningen, SHIDO, hålls via goolge meet 14 september och 16 november.
– Genom mentorutbildningen får man guidning och sociala verktyg i hur man som mentor kan vara behjälplig och stötta socialt, säger SB&K:s vice ordförande Patrik Asplund till budokampsport.se.
(Foto: Patrik Asplund)

29 augusti 2022  |  Jonathan Broberg

DIF Kampsportsförening har sedan 2021 drivit mentorutbildningen SHIDO för ledare inom budo och kampsport, med syfte att stärka relationen mellan ledare och idrottande ungdomar och att på så sätt stärka självkänslan och motivationen att idrotta.

Nu har SB&K tillsammans med DIF Kampsportsförening, stiftelsen Goodsport Foundation och Impact Kampsportscenter utvecklat SHIDO vidare och vid två tillfällen under hösten erbjuds ledare inom budo och kampsport gratis utbildning.

– Många ledare inom budo och kampsport är inte bara duktiga instruktörer, de är också förebilder för många yngre medlemmar i sina föreningar. Genom mentorutbildningen får man guidning och sociala verktyg i hur man som mentor kan vara behjälplig och stötta socialt.

Mentorprogrammet pågår mellan 6-12 månader och anmälan till programmet sker i samband med utbildningstillfällena. Adepterna (ungdomarna) hittar man själv bland sina medlemmar eller egen kontaktyta. Vanligtvis träffas man både vid och utanför träningstillfällena (fika på stan, biobesök eller dylikt). Mentorn och adepten bestämmer själva när man träffas eller har kontakt under programmet.

Mentorutbildningen, SHIDO, är riktad till ledare inom budo och kampsport. Utbildningen är ungefär en timme lång och hålls online via google meet.

Utbildningstillfällen

14/9, 17.00 (15 platser)
Anmäl er här

16/11, 17.00 (15 platser)
Anmäl er här.

Leder utbildningen gör socionomen Petra Wennerblom. Hon är utbildad sedan 15 år tillbaka och driver ett eget företag med inriktning mot utbildning och grupphandledning inom social sektor samt som kurator på BRIS.

Frågor kring utbildningen sker till Patrik Asplund, mentor@goodsport.se.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52