Nyheter

Sida Yin – från tävlande till landslagscoach

JODO. I helgen är det dags för det svenska landslaget i jodo att flyga till England och tävla i EM. Truppen består av tio utövare och landslagscoachen, Sida Yin. Yin har själv varit aktiv inom jodo länge och förklarar grunderna i tävlingsmomenten och berättar om läget i truppen inför mästerskapet.
(Foto: Adrian Kunce)

Sida Yin som själv har erfarenhet från internationella mästerskap, och även tagit medalj, åker till EM i England i rollen som landslagscoach.

– Det känns skönt att inte ha den pressen som man som tävlande har och att denna gång kunna fokusera på de andra under tävlingen, säger Yin.

Yin har varit engagerad i jodo i 18 år och han uppskattar att idrotten, utöver det fysiska och vapnet, innehar en meditativ aspekt och ett fokus på självmedvetenhet och respekt. Idrotten kräver också att man fokuserar både på detaljerna och helheten och en fördel är att man kan utöva idrotten på olika nivåer tycker han.

– Man kan träna på sin egen nivå, på motionsnivå eller på elitnivå och åka på mästerskap som EM, säger Yin.

Tävling i praktiken

– När man tävlar i jodo ligger fokus på precision och explosivitet. Den som tävlar ska försvara sig med en rundstav mot någon som har svärd (bokken), utan att det ska vara dödligt. På det sättet är det en barmhärtig stridskonst. Det krävs en blandning av explosivitet, smidighet, kontroll, och fingerfärdighet. Man tävlar inom sin dangrad som betecknas med de japanska räkneorden: mudan (0), shodan (1 dan), nidan (2 dan), sandan (3 dan), yondan (4 dan) och godan (5 dan).

EM i England

Under de individuella tävlingarna på EM kommer man tävla ett par mot ett annat par per match, i matchen är det endast de utövarna med rundstavar (jo-sidan) som tävlar och bedöms. Respektive stavhållare väljer ut sin svärdhållare bland de tävlande. Svärdhållaren får ha en annan grad men inte ha fler än två grader mer än stavhållaren. Paren kliver ut på en vit respektive röd bana och visar upp ett antal förutbestämda kata inför tre domare som sedan ger röd eller vit flagg beroende på vilken av utövarna som bedömdes som bäst. Den stavhållare som får flest flaggor vinner matchen.

– Det finns bestämda bedömningspunkter som alla domare måste förhålla sig till, som till exempel att en kata utförs som den är utformad, med korrekt fotarbete, kroppshållning, samt träffpunkter och så vidare. Sedan finns lite mer abstrakta bedömningspunkter som bottnar sig i grundprinciperna i budo, berättar Yin.

I lagtävlingarna kan varje land skicka ett lag på tre personer, den totala dan-graden för dessa tävlande tillsammans får inte överstiga tio. En match består av två lag som tävlar parvis i tre individuella delmatcher, men där jo-sidan (stavhållaren) byts av efter varje delmatch. I lagtävlingarna kan man få möta någon som har en annan dangrad än en själv. Matchen avgörs på samma grunder som de individuella tävlingarna med skillnaden att de tre stavhållarnas prestationer räknas ihop.

Lagets förberedelser och förhoppningar

–  Laget har kunnat förbereda sig bra. Jesper Waldestål och de andra som tidigare tagit medaljer hoppas vi ska prestera på samma nivå även denna gång, sen har vi en hel del nya och lovande i de lägre klasserna. Men de är nya på den här nivån och det kommer vara nytt för de att prestera under den press som ett EM kan medföra, säger Yin avslutningsvis till budokampsport.se

Länkar till mer info
Lottningarna.
Nationer som deltar.
Resultaten uppdateras här.

Tidigare artiklar om EM i jodo
Svenska truppen till EM i jodo

Text: Annie Bondefelt