SB&K:s årsstämma genomförs fysiskt den 25 mars 2023

ÅRSMÖTE. Efter tre år med digitala stämmor planerar Svenska Budo & Kampsportsförbundet att genomföra nästa årsmöte fysiskt.
(Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån)

30 september 2022  |  Kansliet

Datum för SB&K:s förbundsstämma är bestämt till lördagen den 25 mars 2023, tid och plats presenteras längre fram. 

Andra viktiga datum inför årsstämman

 • 1 december 2022
  Sista datum för valberedningen att meddela vilka i den nuvarande förbundsstyrelsen som avböjer omval.

 • 14 december 2022
  Länkar för medlemsrapportering skickas till föreningens kontaktmejl i klubbregistret

 • 15 januari 2023
  Sista datum för röstberättigade föreningar att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd.

 • 15 januari 2023
  Sista datum för att skicka in motioner till stämman. UF-styrelse, distriktsförbundsstyrelse samt föreningar i SB&K kan motionera.

 • 31 januari 2023
  Sista datum för föreningars medlemsrapportering och betalning till SB&K för att äga rösträtt på stämman.

 • 15 februari 2023
  Sista datum för valberedningen att redovisa sitt förslag på kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd.

 • 11 mars 2023
  Sista datum för att redovisa förbundsstyrelsens propositioner och övriga årsmöteshandlingar till stämman.

Distriktens årsmöten

Distrikten kan för hjälp och stöttning i genomförandet av sitt årsmöte kontakta aktuellt RF-SISU distrikt

Underförbundens årsmöten

Inom kort kommer det att gå ut en förfrågan till förbundets underförbund om att genomföra fysiska årsmöten i anslutning till SB&K:s. 

SB&K:s årsmöte är det sista inom förbundet. Inför stämman ska samtliga sju distrikt och 18 underförbund ha hållit sina respektive årsmöten. Information om årsmöten inom förbundet publiceras under Förbund › Årsmöten.

 

Text: Sofia Arnbom/Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57