Fokus på utbildning vid årets antidopingkonferens

ANTIDOPING. Årligen bjuder Antidoping Sverige in till en heldag med uppföljning och kompetensutveckling kring ämnet doping och arbetet däremot. Framgångar såväl som utmaningar avhandlas och senaste nytt inom antidopingarbetet presenteras. Här är några nedslag från årets träff där utbildningsfrågorna var i fokus.
(Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån)

28 oktober 2022  |  Sofia Arnbom

Christine Helle, VD Antidoping Sverige inledde dagen med en genomgång av den sedan 2021 nya organisationen och hur arbetet fortgår. Hon lyfte vikten av att vara en nationell antidopingorganisation oberoende av idrotten men poängterar att specialidrottsförbund (SF) är deras viktigaste målgrupp och samarbetspartner.

Inför konferensen ombads alla 71 SF inom Riksidrottsförbundet att besvara frågor om och beskriva aktiviteter kopplade till sitt antidopingarbete. Fokus hos många är information till landslag, ledare samt samarbete med internationella förbund och utmaningen ligger i att nå ut till varje enskild förening och medlem. För att fånga upp insatser och behov av stöd inom SB&K kommer en liknande enkät att gå ut till distrikt och underförbund.

Uppdraget Antidoping Sverige (ADSE) har innebär bland annat att utbilda nyckelpersoner inom alla SF. Den nya internationella standarden ökar kravet på att utbildning i antidoping genomförs mot fler av SF:s målgrupper. Hur det ökade utbildningskravet ska implementeras inom SB&K:s organisationer återstår att arbeta fram men det kommunicerades tydligt att minst alla landslagsutövare och ledare ska genomgå utbildning där Ren vinnare kan ses som lägsta nivå.

All utbildning inom förbunden måste framöver ske i tydlig samverkan eller samråd med ADSE. Det förhindrar inte att SF håller egna genomgångar. Dock blir det ännu viktigare att till exempel ADSE konsulteras vid framtagande av utbildningsmaterial eller att förbundsläkare får sina eventuella föreläsningar faktagranskade.

Föreläsarpool

Som en del i det ökade utbildningsbehovet har ADSE samlat en pool med föreläsare som utan kostnad kan bokas till exempelvis landslagsträffar eller andra samlingar. Föreläsarna täcker hela Sverige geografiskt och både fysiska besök som digitala genomgångar erbjuds. 

Ett område där ett ständigt ökande behov av upplysning identifierats för att förebygga doping är kosttillskott. I vart sjätte dopingärende bland tävlingsidrottare i Sverige 2010-2020 har kosttillskott funnits som sannolik orsak.  Mer om kosttillskott och idrottarens egna ansvar finns att läsa här.

Avdelningen för underrättelse och utredning berättade om sitt arbete som handlar om att utifrån tillgänglig information bland annat planera och rikta kontroller eller rekommendera preventiva utbildningsinsatser. Tydligaste medskicket var att alla har möjlighet att anonymt lämna information via dopingtips.se.

Vid genomgången av statistik kopplad till tester och dopingärenden framgick att Sverige år 2019 hamnade på en 16:e plats av 188 nationer sett till antal genomförda tester. Om antal tester sätts i förhållande till antal invånare hamnar vi istället på en tredjeplats bakom våra nordiska grannar Finland och Norge. Siffror för tester och bestraffningsärenden kopplade till SB&K publicerades under årets antidopingvecka.

Mer om antidoping

» Antidoping SB&K
» Antidoping Sverige

Text: Sofia Arnbom

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52