Information från valberedningen: Dags att nominera inför 2023

ÅRSMÖTE. Verksamhetsåret lider mot sitt slut och det är dags att nominera vilka som ska leda arbetet framöver.
(Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån)

1 december 2022  |  Annie Carriage

Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd senast den 15 januari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2023 lämnas direkt på stämman den 25 mars.

Alla i styrelsen har meddelat att de ställer upp för omval, med förändring att Musse Hasselvall som idag är ordinarie ledamot kandiderar som suppleant och Hans Edström som idag är suppleant kandiderar som ordinarie ledamot.

Givetvis får föreningar nominera andra trots att kandidaterna ställer upp för omval.

I disciplinnämnden så har Sara Axelsson avböjt omval, till denna nämnd behövs därför nomineringar på lämpliga kandidater för att ersätta henne. Eventuellt kommer årsmötet få ta ställning till att utöka nämnden med suppleanter vilket betyder att även nomineringar till dessa positioner kan behövas. 

Nuvarande styrelse

Ordförande
Fredrik Gundmark, kandiderar för omval

Vice ordförande
Patrik Asplund, kandiderar för omval

Kassör
Maria Wiese, kandiderar för omval

Ledamöter
Kirsi Höglund, kandiderar för omval
Musse Hasselvall, kandiderar för omval (som suppleant)
Frej Levin, kandiderar för omval
Annica Jara Cofré, kandiderar för omval

Suppleanter
Hans Edström, kandiderar för omval (som ledamot)
Neda Khezerian, kandiderar för omval

Styrelsens sammansättning

Förutsättningar för förbundsstyrelsen (FS) enligt stadgarna, 2§:

2.1 FS består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanterna ska vara lika fördelat mellan könen.

2.2 FS konstituerar sig själv och ska vid första FS-möte fastställa styrelsens arbetsfördelning genom val av vice förbundsordförande och förbundskassör, samt vid behov därutöver andra funktioner.

Nuvarande revisorer

Samtliga fyra kandiderar för omval.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Christian Lund

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist

Nuvarande disciplinnämnd

Ordförande
Peter Dahlqvist, kandiderar för omval

Ledamöter
Daniel Svensson, kandiderar för omval
Sara Axelsson, kandiderar ej för omval

Nomineringar

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se senast den 15 januari. Kandidaten bör vara tillfrågad och accepterat nomineringen innan den skickas in. Ange namn, klubbtillhörighet, mailadress samt telefonnummer till den som nomineras i mailet och cc:a den som är nominerad så valberedningen med säkerhet vet att denna har godkänt sin nominering. Valberedningens arbete underlättas avsevärt om den som nominerar även skickar med en kort motivering. 

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Anders Pettersson
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

0
0
0