Nyheter

Fredrik Gundmark om visionen och värdegrunden

SB&K. I går lanserades Svenska Budo & Kampsportsförbundets nya vision och värdegrund. Ordförande Fredrik Gundmark ger sin syn på den nya visionen och värdegrunden.
- Jag tycker det signalerar mycket av det vår idrott står för, säger han till budokampsport.se.

Under gårdagen lanserades SB&K:s nya vision och värdegrund.

Ett arbete som landat i att visionen säger att budo och kampsport ska vara hjärta i samhället.

– Tanken till just hjärta grundade sig i att vår tidigare ordförande Stefan Stenudd ofta pratade om hjärtat i dojon, som en central del i budon. Vi vill ta det steget och påstå att våra idrotter kan vara en central del i ett samhälle. Något vi på många sätt redan är.

Gundmark utvecklar vidare sitt resonemang.

– Jag tycker visionen och värdegrunden ligger i linje med vad många av våra föreningar redan engagerar sig i. Våra idrotter innehåller mycket filosofier och tankar som sträcker sig långt utanför tränings- eller tävlingsytan. Det är något vi inte ska ta för givet, men något vi verkligen vill värna om. Jag tycker visionen och värdegrunden signalerar mycket av det vår idrott står för.

– De allra flesta tränar ihop över köns- och åldersgränser. Jag ser det hela tiden och om inte det är vad idrott egentligen handlar om vet jag faktiskt inte vad.

Själva tillvägagångssättet med att ta fram visionen och värdegrunden har varit ett långt och stort arbete.

– Vi började egentligen i våras med att se över det arbetet och kom fram till att vi behöver staka ut en ny riktning för förbundet och våra medlemmar. Något vi kan enas om tillsammans. Så under hösten har vi involverat underförbunden, distrikten och föreningarna. Vi hade en förbundskonferens där vi tillsammans jobbade fram ett förslag som förbundsstyrelsen beslutade att gå vidare med – det är det som vi nu med stolthet kan presentera.

Hjärtat – visionens och värdegrundens symbol

Symbolen för visionen och värdegrunden är det blågula hjärtat framtaget av Ida Brogren.

– När vi säger hjärta i samhället blev det ganska klart tidigt att vi ville jobba med ett hjärta. Det i sig kan stå för väldigt många olika saker som vi tycker passar in i våra idrotter. Och personligen tycker jag att hjärtat är jättesnyggt.

Framåt kommer det att börja arbetas med implementeringen av visionen och värdegrunden.

– Vi kommer arbeta fram strategier och handlingsplaner tillsammans med underförbunden och distrikten under våren.

Gundmark passar också på att be underförbund, distrikt och föreningsmedlemmar om hjälp att sprida budskapet kring visionen och värdegrunden vidare.

– Alla behövs för att vi ska kunna få så stor spridning av visionen och värdegrunden som det bara går.

Den nya visionen lyder

 

Hjärtat är framtaget av Ida Brogren

Text och foto: Jonathan Broberg