Nedslag hos Nedre Norr

DISTRIKT. Styrelsen i förbundets distrikt Nedre Norr samlades i Sundsvall för en gedigen arbetshelg. Engagemanget var påtagligt och diskussionerna livliga.
(Foto: Sofia Arnbom)

30 januari 2023  |  Sofia Arnbom

Under två intensiva dagar på Best Western Hotel Baltic sammanfattades föregående års insatser och penseldrag drogs för framtiden. 

– Det känns viktigt att samlas för att arbeta tillsammans utifrån vårt uppdrag men också för att fortsätta bygga gemenskapen i styrelsen, säger ordförande Magnus Larsson.

Styrelsen ser som en viktig uppgift att möta föreningarna i deras vardag och fånga upp deras behov. Här arbetar de uppsökande med att träffa några föreningar var på respektive förenings hemmaplan. I den långsiktiga planen ingår även att bjuda in till en gemensam inspirationsträff.

– Vi vill hjälpa till att bygga broar mellan distriktets föreningar och dess olika idrotter för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter, berättar suppleant Sofia Friberg.

Distriktet har ett aktivt samarbete med de båda RF-SISU distrikt som det geografiskt spänner över, RF-SISU Västernorrland och RF-SISU Jämtland-Härjedalen. En utmaning upplevs vara att nå ut till föreningar med information om de olika stöd som kostnadsfritt finns att ta del av. Styrelsen medskick till föreningar är att ta kontakt för ett första samtal, oavsett fundering.

Sett till antal föreningar och medlemmar är distriktet förbundets minsta men det finns en tydlig ambition att växa. Nyligen hälsades Östersunds Taidoklubb välkommen och blev därmed landets nordligast belägna förening med verksamhet inom taido.

Nedre Norr 2020 2021 2022
Föreningar 23 22 24
Medlemmar 1132 1097 1052

 

Medan en del av helgens diskussioner fokuserade på långsiktiga mål handlade andra arbetspass om att färdigställa dokument, så som budget och verksamhetsplan, vilka inom kort ska presenteras inför distriktets årsmöte. 

Årsmötet genomförs den 25 februari med möjlighet till fysiskt deltagande i Härnösand. En laddad styrelse hälsar alla medlemsföreningar varmt välkomna!

Mer information
» Distrikt
» Årsmöten

Text: Sofia Arnbom

51
43
52