Valberedning efterlyser nomineringar inför årsstämman

ÅRSMÖTE. Valberedningen efterlyser nomineringar till positionen lekmannarevisor alternativt revisorssuppleant samt kandidater till Disciplinnämnden.
(Foto: Erik Simander/Bildbyrån)

6 februari 2023  |  Annie Bondefelt

I disciplinnämnden så har Sara Axelsson avböjt omval, till denna nämnd behövs därför nomineringar på lämpliga kandidater för att ersätta henne. Eventuellt kommer årsmötet få ta ställning till att utöka nämnden med suppleanter vilket betyder att även nomineringar till dessa positioner kan behövas. 

Valberedning behöver även få in nomineringar till positionen lekmannarevisor alternativt revisorssuppleant. 

Nomineringar

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se . Kandidaten bör vara tillfrågad och accepterat nomineringen innan den skickas in. Ange namn, klubbtillhörighet, mailadress samt telefonnummer till den som nomineras i mailet och cc:a den som är nominerad så valberedningen med säkerhet vet att denna har godkänt sin nominering. Valberedningens arbete underlättas avsevärt om den som nominerar även skickar med en kort motivering. 

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Anders Pettersson
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

51
43
52