bosön utbildning

Workshop kring tävlingsformer för barn- och ungdomsidrott

UTBILDNING. Under helgen samlades många av SB&K:s idrotter för att inleda en arbetsprocess kring framtida tävlingsformer för barn- och ungdomsidrott.

7 februari 2023  |  Annie Bondefelt

Under den gångna helgen arrangerade SB&K ett arbetspass med temat “översyn av tävlingsformer för barn- och ungdomsidrott”. Föreläsare och internationell expert inom området, André Lachance, höll i trådarna och blandade sin föreläsning med workshop för de närvarande underförbunden. Syftet med helgen ute på Bosön var att samla in information och skapa dialog kring hur den befintliga tävlingsverksamheten ser ut inom de olika idrotterna och hur det i framtiden kan justeras för att bättre anpassas till barns utveckling och förutsättningar.

Några av de principer som det diskuterades utifrån var:
⋅ Tävlingsmoment som har till syfte att förstärka barnets utveckling
⋅ Barnet är engagerat genom hela tävlingen och försöker uppnå specifika mål
⋅ Målet med tävlingen ska vara möjligt att nå utifrån barnets individuella förutsättningar, barnet ska själv känna och tro att det är genomförbart

– Vi har redan fått bra respons från de idrotter som närvarade under helgen och vi hoppas att vi i framtiden kan samla alla våra underförbund och diskutera frågan, säger SB&K: idrottskonsulent Pilo Stylin till budokampsport.se

andré lachane Dean Kriellaars

Ett kort gästspel gjorde även Physcial literacy-profilen, Dean Kriellaars, här nedan tillsammans med André Lachance.
Foto: André Lachance.

Helgen på Bosön var startskottet på ett större revideringsarbete i frågan och arbetet kommer att fortsätta i dialog med underförbunden. 

 

Text: Annie Bondefelt

51
43
52