Valberedningens förslag till Förbundsstämman 2023

ÅRSMÖTE. Här är namnen på de som nomineras till Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 25 mars. Förutom förbundsstyrelse ska även revisorer och medlemmar i disciplinnämnden utses.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

15 februari 2023  |  Annie Bondefelt

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Patrik Asplund, omval 1 år
Maria Wiese, omval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Frej Levin, omval 1 år
Annica Jara Cofré, omval 1 år
Hans Edström, omval 1 år (idag suppleant)

Suppleanter
Musse Hasselvall, omval 1 år (idag ordinarie ledamot)
Neda Khezerian, omval 1 år

Revisorer och revisorssuppleanter

SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer. En av de ordinarie revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Sabrina Sedin Roskvist, nyval 1 år (tidigare revisorssuppleant)

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Henrik Söderquist, nyval 1 år

Övriga inkomna nomineringar till lekmannarevisor var:
Daniel Norrgård Darelli

Disciplinnämnd

Nämnden ska bestå av tre ledamöter varav minst en bör vara jurist eller ha motsvarande erfarenhet, en av dessa ska leda arbetet som nämndens ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Peter Dahlqvist, omval 1 år

Ledamöter
Daniel Svensson, omval 1 år
Emma Bshara Dyrén, nyval 1 år

Om stämman antar proposition att utöka disciplinnämnden
Föreslår vi:
Emil Frank, nyval 1 år
Elin Roos, nyval 1 år

Övriga inkomna nomineringar till disciplinnämnden:
Anders Axklo
Björn Ljungdahl
Daniel Norrgård Darelli


Valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

  • Anders Pettersson, ordförande
  • Irene Brändström
  • Jöran Fagerlund
51
43
52