Årsmöteshandlingar till Förbundsstämman 2023

SB&K. Förbundets årsmöte kommer hållas den 25 mars på World Trade Center i Stockholm. Handlingarna till stämman är nu publicerade.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

10 mars 2023  |  Annie Bondefelt

Föreningsstämman kommer hållas lördag den 25 mars klockan 14:00 på World Trade Center i Stockholm.

Under stämman ska verksamhetsåret 2022 rapporteras och beslut tas inför framtiden. Fyra propositioner (förslag från styrelsen) och tre motioner (förslag från medlemmar) finns på dagordningen.

Därutöver ska det beslutas om bland annat fastställande av årets budget och verksamhetsplan samt medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

» Kallelse
» Handlingar till förbundsstämman

Även underförbund och SB&K:s distrikt kommer arrangera egna årsmöten, datum och tider samt mer information om dessa finns publicerat under Förbund › Årsmöten.

Text: Annie Bondefelt/Sofia Arnbom

51
43
52