Nyheter

Riktlinjer för internationella tävlingar

SB&K. Riktlinjer för underförbund (UF) angående Rysslands och Belarus deltagande i idrott samt allmän säkerhetsrekommendation för deltagande i internationella mästerskap.

Den 16:e februari deltog SB&K på RF:s nätverksträff gällande hållningen mot Rysslands och Belarus deltagande i internationella mästerskap och tävlingar. Mot bakgrund av det har SB&K fattat följande beslut om riktlinjer:

SB&K:s, RF:s och Sveriges hållning är fortsatt att Ryssland och Belarus deltagande i internationella mästerskap är oacceptabelt givet den eskalering av Rysslands krigförande mot Ukraina.

Vi är medvetna om att flera av våra UF:s respektive internationella förbund trots detta låter Ryssland och Belarus tävla under ”neutral flagg”.

Det är nu viktigt att på olika sätt göra vår röst hörd och vi ber er som representanter för svensk budo och kampsport att tydligt markera vår hållning verbalt och skriftligt i internationella styrelser, råd, kommittéer och mästerskap.

För svenskt deltagande i mästerskap utomlands är rekommendationen att inte bojkotta internationella mästerskap om inte EU eller FN har motsvarande rekommendation. Skälet till det är att vi behöver fler forum att markera vår hållning och då gärna på plats ”där det händer”. Fortsatt ska inte ryska eller belarusiska atleter bjudas in till tävlingar i Sverige.

Säkerhetsläget rörande mästerskap:
RF har tillsammans med polisen och SÄPO meddelat att säkerhetsläget för svenska idrottare utomlands har försämrats. Detta kan härledas till Sveriges NATO-ansökan samt risken för islamistisk extremism. Vid mästerskap i länder där säkerhetsläget för svenska idrottare kan påverkas enligt ovanstående rekommernderar vi att ni tar kontakt med oss eller RF:s säkerhetsansvarige Lena Sahlin för rådgivning.

Vid övriga frågor kontakta SB&K:s styrelse.


Styrelsen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet