Submission Wrestlingförbundet kallar till årsmöte 7 maj

ÅRSMÖTE. Den 7 maj ska Svenska Submission Wrestlingförbundet genomföra sitt årsmöte. Information om hur föreningarna deltar finns nedan.

24 april 2023  |  Kansliet

Förbundet kallade ursprungligen till årsmöte på World Trade Center i slutet på mars. Då inget möte genomfördes då kallar Svenska Submission Wrestlingförbundet (SSWF) sina medlemsföreningar till nytt ordinarie årsmöte.

Datum: söndag 7 maj
Tid: klockan 12.00
Plats: digitalt via Google Meet.

För att delta, se information på underförbundets hemsida sswf.se 

Det som ska behandlas under mötet är dagordningspunkterna som finns i stadgarnas 3:e kapitel om Förbundsstämman under §5 “Ärenden”.
» Stadgar SSWF

51
43
52