Helena Plüss blir sportchef i SB&K

ELIT. SB&K ser över sin elitsatsning och ett första steg i det är att göra Helena Plüss till sportchef.
– Förstås jätteroligt och det blir en mer långsiktig elittanke i SB&K, säger hon till budokampsport.se.

21 juni 2023  |  Jonathan Broberg

Helena Plüss (tidigare Hugosson) har länge varit elitutvecklingsansvarig i SB&K.

Ny justeras hennes roll till att bli sportchef. Hon poängterar att det tidigare varit många kortsiktiga projektsatsningar, men att SB&K framöver kommer att jobba med långsiktiga mål och visioner för elitverksamheten.

– Jag tycker förstås att det är jätteroligt. Jag har jobbat med elitutveckling inom förbundet sedan 2015 och först nu känner jag att vi har en mycket mer långsiktig hållbar elittanke. Vi har relativt nyligen startat elitkommittén och det finns numera en elitansvarig i styrelsen också, vilka är en stor hjälp för mig i mitt arbete.

Hon titulerar sig alltså numera sportchef och berättar att det kommer komma nya elitdirektiv i höst för förbundets elitverksamheter.

– Från RF:s håll finns ett önskemål om att vi centraliserar elitverksamheten mer. Det synsättet rimmar väl med vårt eget där vi behöver hitta centrala satsningar och samverkansområden. Det handlar i största del om att se vad vi har gemensamt över idrotterna snarare än vad som gör idrotter unika för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva elitverksamhet.

Som en del i detta vill elitkommittén göra en inventering av SB&K:s elitverksamheter i samband med ansökan om elitstöd som landslagsledningar eller styrelser ska fylla i under sommaren. 

– Vi behöver få en överblick av våra landslagsledningar och landslag för att se hur vi ligger till utifrån elitidrott 2030, säger Helena som redan ser fram emot det arbete som återstår för förbundet att göra.  

Text och foto: Jonathan Broberg

5
13
16