sofia göthe

ADV23: Sofia Göthe – ny ordförande i SB&K:s medicinska kommittén

ANTIDOPINGVECKAN. Ett av förbundets viktigaste organ är den medicinska kommittén. Efter årsmötet i våras togs ordförandeskapet över av Dr. Sofia Göthe.
– En av de sakerna som är på agendan och som vi i kommittén gärna ser att SB&K driver är kunskapsspridning, säger Sofia Göthe till budokampsport.se
(Foto: Therese Hagstedt)

4 juli 2023  |  Annie Bondefelt

SB&K har en medicinsk kommitté vars syfte är att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i förbundet. Idag har vi träffat den nytillsatta ordföranden Sofia Göthe. Till vardags arbetar Sofia som specialist i allmänmedicin och är snart dubbelspecialist i smärtlindring. Hon är även ackrediterad idrottsläkare samt driver ett eget företag.

Hur hamnade du i den SB&K:s medicinska kommittén?
– Jag har suttit med i kommittén några år och nu när den föregående ordföranden, Christian Engvall, valde att kliva av blev jag tillfrågad om jag ville bli nominerad som hans efterträdare. Det kändes naturligtvis jätteroligt och jag bestämde mig för att hoppa på och blev sen formellt utsedd till ordförande av SB&K:s styrelse vid deras konstituerande möte i maj, säger Sofia Göthe till budokampsport.se

Hur ser din kampsportsbakgrund ut, tränar du själv någon kampsport?
– Jag tränade thaiboxning intensivt under en period men nu mera sporadisk, jag är också förbundsläkare sen fem år tillbaka i Svenska Muaythai förbundet.

Hur jobbar kommittén i praktiken?
– Sen jag tillträdde har vi hunnit haft tre möten och vår ambition är att ha ett möte i månaden med undantag för en paus under sommaren. Just nu är vi inne i ett planeringsstadium. Vi har börjat titta på översyn av kontroller i samband med tävling, i ett första steg inom thaiboxningen men sen är förhoppningen att utforma ett strömlinjeformat upplägg för fullkontaktsidrotterna. Vi är också i startgroparna med ett större projekt kring en ringside-utbildning för alla tävlingsläkare, främst för fullkontaktsidrotterna men även övriga tävlingsläkare och förbundsläkare som är intresserade. Vi vill skapa ett certifikat som gör det mer säkert för alla inblandade, naturligtvis för de aktiva men också för att de som arbetar under sin legitimation ska vara väl förberedda.

Vad för frågor brukar ni få in till er?
– Det kommer in en del frågor till kommittén, beroende på frågans art hanteras de lite olika. Vissa frågor finns det enkla svar på. Medan vissa frågor kräver mer betänketid, diskussion och ibland informationsinhämtning och då kan svaren ta längre tid att få fram. Vi får mestadels in frågor kring våra fullkontaktsidrotter men vi vill passa på att uppmuntra även våra andra idrotter att de gärna får kontakta oss om de har frågor.

Vad finns på agendan inför framtiden? Vad tycker ni förbundet ska arbeta mer på?
– En av de sakerna som är på agendan och som vi i kommittén gärna ser att SB&K driver är kunskapsspridning. Det finns ett stort behov av att få ut information kring doping och dess konsekvenser till våra underförbund, föreningar, tränare och aktiva. Vilka är avstängda från tävling och vad innebär det att vara avstängd till exempel. Vi upplever att det finns en lucka där, säger Göthe.

Hur tror du individen själv påverkas av doping?
– En av de saker som kan hända om man blir dopingavstängd, förutom de självklara medicinska riskerna, är de enorma psykiska konsekvenserna. Över en natt kan man förlora hela sitt sociala sammanhang, man får inte tävla, träna, hjälpa till eller visas i föreningslokalen och man får inte heller utöva någon annan föreningsidrott. Det kan vara förödande för individen om ens liv kretsar kring sin idrott, som det ofta gör för idrottare. Då rycks allt bort från en i ett svep.

Och idrotten överlag?
– När det gäller hur doping påverkar idrotten rent generellt så går det emot grundtanken med idrott och tävlande. Dopar man sig så fuskar man. När man som idrottare tränar för att bli bäst så finns det inget värre än någon som försöker gå före i kön med otillåtna strategier. Det finns absolut ingen plats för det inom idrotten överhuvudtaget.

Läs mer om SB&K:s antidoping arbete.
Läs mer om Antidoping Sverige.

Photo: Jesper Zerman/Bildbyrån

Text: Annie Bondefelt

51
43
52