Nulägesrapport kring det digitala tävlingskortet

TÄVLINGSKORT. Det digitala tävlingskortet är på gång. Men det kommer att dröja ett tag till innan en lösning är helt på plats. Svenska Budo & Kampsportsförbundets generalsekreterare Mona Lundkvist ger en nulägesrappport.
– Processen har varit komplex, långt mer än vad vi kunde ana när vi startade det här arbetet, säger hon till budokampsport.se.
(Illustration: Ida Brogren)

22 november 2023  |  Jonathan Broberg

Tävlingskort har varit en snackis den senaste tiden. 

SB&K tar förstås till sig av den konstruktiva kritik som funnits, och som många kanske känner till är en digitalisering av tävlingskortet på gång. 

– Jag har förståelse för kritiken om digitalisering av tävlingskortet. Vi har inte haft resurser att avsätta full tid för detta arbete. Under vissa perioder är kansliet väldigt belastat och då finns det inte tid för mer än det dagliga arbetet, säger Lundkvist och tillägger:

– Vi har därför tagit in en IT-konsult på heltid för att kunna lansera kortet så fort det bara går. Fasen vi är i nu handlar om att säkerställa att funktionalitet som utvecklas fungerar som förväntat. I nästa steg jobbar vi för att lansera det digitala tävlingskortet. 

Mona, vad är det då som tagit så lång tid?

– Processen har varit komplex, långt mer än vad vi kunde ana när vi startade det här arbetet. Bland annat är rapportering efter tävling olika beroende på våra idrotters olika regelverk. Kravställningen var omfattande och tog lång tid. Vi har varit tvungna att backa på grund av tekniska problem för att sedan omarbeta tävlingskortet igen. Likaså har vi tuffa krav på säkerhet och integritet när det gäller persondata att ta hänsyn till. Detta måste hanteras på rätt sätt i en digital tjänst. 

Hur är status idag?

– Vi jobbar som sagt på att verifiera kravbild, funktionalitet, säkerhet och integritetskrav samt sätta tidplan för lansering där digitala tävlingskortet måste godkännas av både Apple och Google. Vi är väldigt måna om att det blir rätt och vi känner oss hoppfulla i att vi nu fått till en bra framdrift.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0