Information från valberedningen: Dags att nominera inför 2024

ÅRSMÖTE. Verksamhetsåret lider mot sitt slut och det är dags att nominera vilka som ska leda arbetet framöver. Flera vakanta positioner behöver fyllas.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

30 november 2023  |  Annie Carriage

Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd senast den 15 januari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2024 lämnas direkt på stämman den 20 april.

Inför årsmötet 2024 finns det flera vakanta positioner i förbundsstyrelsen där ni föreningar får nominera nya kandidater, givetvis går det att nominera kandidater även för de positioner där nuvarande styrelsemedlem ställer upp för omval.

Nuvarande styrelse

Ordförande
Fredrik Gundmark, kandiderar för omval

Vice ordförande
Patrik Asplund, lämnat sitt uppdrag/kandiderar ej för omval

Kassör
Maria Wiese, kandiderar för omval

Ledamöter
Kirsi Höglund, kandiderar för omval
Nicole Kaiser, kandiderar för omval
Frej Levin, kandiderar för omval
Annica Jara Cofré, kandiderar för omval
Hans Edström, lämnat sitt uppdrag/kandiderar ej för omval

Suppleanter
Musse Hasselvall, kandiderar ej för omval

Styrelsens sammansättning

Förutsättningar för förbundsstyrelsen (FS) enligt stadgarna, 2§:

2.1 FS består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanterna ska vara lika fördelat mellan könen.

2.2 FS konstituerar sig själv och ska vid första FS-möte fastställa styrelsens arbetsfördelning genom val av vice förbundsordförande och förbundskassör, samt vid behov därutöver andra funktioner.

Nuvarande revisorer

Samtliga fyra kandiderar för omval.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist, lekmannarevisor

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Henrik Söderquist, lekmannarevisor

Nuvarande disciplinnämnd

I disciplinnämnden finns det flera vakanta positioner. 

Ordförande
Peter Dahlqvist, lämnat sitt uppdrag/kandiderar ej för omval

Ledamöter
Emil Frank, kandiderar för omval
Anders Axklo, kandiderar för omval
Emma Bashara Dyrén, kandiderar för omval
Daniel Svensson, kandiderar ej för omval
Elin Roos, kandiderar ej för omval
Nicole Rastegar, kandiderar ej för omval

Nomineringar

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se senast den 15 januari. Kandidaten bör vara tillfrågad och accepterat nomineringen innan den skickas in. Ange namn, klubbtillhörighet, mailadress och telefonnummer till den som nomineras i mailet och cc:a den som är nominerad så valberedningen med säkerhet vet att denna har godkänt sin nominering. Valberedningens arbete underlättas avsevärt om den som nominerar även skickar med en kort motivering. 

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Anders Pettersson
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

0
0
0