Fredrik Gundmark önskar kampsportsfamiljen god jul

KRÖNIKA. Julen och det nya året är bara några ögonblick från oss.
Med allt vad det innebär.

22 december 2023  |  Jonathan Broberg

När jag nu med lite perspektiv ser ut över 2023 blir det ett budo- och kampsportsår som återigen påminner mig om en sak: vi är ett fantastiskt förbund med otroliga idrottare. 

2023 har också varit väldigt händelserikt. Tyvärr skuggas SB&K:s i övrigt mycket fina år av en enskild händelse som nådde oss under hösten.

Det uteblivna elitstödet.

Samtidigt gjorde det beskedet att vi visade vad vi gör bäst, tar fighten. Det har gjort att frågan om elitstöd kommer upp på den extrastämma RF har i januari. Samtidigt nås jag idag av beskedet att vi kommer tilldelas av ett övergångsstöd till elitverksamheten vilket är mycket glädjande. Kvar står frågan om principerna bakom den ursprungliga fördelningen, den fighten släpper vi inte. 

Nåväl. 2023 har också varit många fina kampsportsstunder. Som vanligt, säger jag med lite kaxig ton riktad mot en viss överhet, är vårt förbund det som vunnit flest internationella officiella mästerskapsmedaljer. Här vill jag rikta ett särskilt tack till Helena, vår sportchef, som gjort ett fantastiskt jobb de senaste åren med att utveckla förbundets centrala elitsatsning. 

Vi har också startat ett stort samhällsprojekt, ”Ett hjärta i samhället”, under 2023 där vi genom idrottsklivet blir ett av 15 specialidrottsförbund som gör en satsning i utsatta områden. Sebastian Gonzalez, som flera också kanske känner som en utmärkt MMA-idrottare, leder satsningen med stöd av vår före detta vice ordförande Patrik Asplund. Jag ser väldigt mycket fram emot att följa projektets fortsatta utveckling.

När jag tillträdde som ordförande 2019 var en av mina visioner att vi som förbund skulle samlas kring utvecklingen av en ny vision och värdegrund. Att vi, SB&K centralt och alla UF tillsammans samlas för att tillsammans staka ut vägen framåt för förbundet. Glädjande nog kom vi i mål med visions- och värdegrundsarbetet under hösten. Detta genom en tredje förbundskonferens tillsammans med underförbund och distrikt. Och här vill jag rikta en stor tacksamhet till alla som varit med och hjälpt till under den här resan. Utan allt engagemang och kloka synpunkter hade det här inte gått att genomföra. Vi kommer fortsätta utveckla detta arbete under 2024 och jag hoppas att ännu fler av våra UF väljer att delta i arbetet framåt.

Vi har också nu äntligen lanserat vår digitala utbildningsplattform där vi hoppas kunna samla våra och underförbundens utbildningar. Det är ett spännande arbete som jag är övertygad om kommer ge stora positiva effekter för såväl SB&K centralt som UF.

 SB&K har alltså återigen gått framåt under året. Jag vill också passa på att tacka vårt kansli, som sliter brett och vitt för att vara till lags. Här vill jag uppmana alla kampsportare där ute att välja kommunikation med kansliet före allmänt missnöjesvevande i sociala medier. Kansliet vill allas bästa och jobbar hårt med komplexa frågar som ofta beror på vår komplexa organisation med många UF. Alla kan vara trygga i att Mona med personal jobbar hårt, inte sällan mer än vad man egentligen kan begära, för att ge service åt våra medlemmar.

Det är med ett varmt hjärta jag vill önska alla inom kampsportsfamiljen en riktigt god jul och ett gott nytt år.

På återhörande 2024

0
0
0