Vem bestämmer den slutgiltiga röstlängden?

SB&K. Det närmar sig Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte på World Trade Center i Stockholm den 20 april. Hur är det egentligen med bestämmandet av röstlängd?
(Foto: Bildbyrån)

12 april 2024  |  Jonathan Broberg

Den 20 april är det dags för Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte.

Det hålls på World Trade Center i Stockholm med start 14.00.

När det gäller den preliminära röstlängden ska föreningar, enligt SB&K:s stadgar, ha rapporterat antal medlemmar och betalat medlemsavgift för dessa senast 31 januari varje år.

Det är sedan årsmötet som fastställer röstlängden. SB&K har frågat RF:s jurister om just röstlängd och årsmötets möjlighet till tolkning av stadgarna:

”Ett årsmöte har alltid rätt att tolka sina stadgar, så länge det finns ett tolkningsutrymme. Men det finns även en princip som innebär att en enig stämma får besluta att direkt frångå viss paragraf i stadgarna. När det är fråga om absolut grundläggande principer som rösträtt gäller det att vara ytterst noga i balansgången mellan tolka respektive frångå stadgarna.”

OLIKA EXEMPEL

Exempel 1 – betalat i tid men saknas i röstlängden
Förening X saknas i preliminär röstlängd men kan vid årsmötet visa att en inbetalning visst skett av rätt summa i rätt tid. Att årsmötet då har möjlighet att inkludera föreningen i röstlängden är inte konstigt utan mer att rätta till ett administrativt misstag.

Exempel 2 – betalningen skickad i tid men anlänt förbundet för sent
Förening Y har kl. 23.59 sista dagen tryckt på skicka betalning och betalningen har därför bokförts hos förbundet någon eller några dagar för sent. I detta läge får årsmötet rimligen tolka förbundets stadgar, formellt i meningen om det är trycka på skicka-knappen eller mottagen betalning som gäller.

Exempel 3 – inte betalat i tid
Förening Z har glömt bort eller bara struntat i att betala medlemsavgiften i tid. Det ger inte utrymme att tolka stadgarna utan är ett rent frångående av stadgarna att tilldela föreningen rösträtt. Om ett enigt årsmöte godtar det – ett frångående av stadgarna – kan det vara juridiskt svårt att angripa det. Men om beslutet inte är enigt är det stadgarna som gäller.

 

För mer information, läs följande dokument.
(Dokumentet är ett exempel och är skrivet till underförbunden.)

Text: Jonathan Broberg

2
8
10