Vårens styrelseprotokoll

PROTOKOLL. Nu finns vårens protokoll från styrelsens sammanträden publicerade.

15 maj 2024  |  Jonathan Broberg

SBK

Protokollen som lagts ut är: FS-möte 2, FS-möte 3 samt det konstituerande mötet efter årsmötet (FS-möte 4).

Protokollen finns i dokumentbanken.

2
8
10