SB&K har lanserat föreläsningsserien Tar grepp om. Här kommer föreläsningarna att publiceras.

Föreläsning 1 – Medlemskapets rättigheter och skyldigheter
Gästföreläsare: Linus di Zazzo, förbundsjurist RFSISU

51
43
52