banner left image
banner left image

Förbund

Idrottens Utbildningsplattform, IUP

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är anslutet till IUP för att kunna höja den pedagogiska nivån, säkerställa ett bättre lärande och erbjuda flexiblare utbildningar. Idrottens utbildningsplattform är ett digitalt verktyg och en plattform där man långsiktigt kan bygga upp och förbättra en digital utbildningsstruktur.

För att komma direkt till plattformen

utbildning.budokampsport.se

Kom igång med IUP

Här finns information om hur föreningen aktiverar IUP för sina medlemmar, hur medlemmar skapar sina individuella konton och anmäler sig till en utbildning.

Illustration: Ida Brogren

Ansluta idrottsföreningen

Varje medlemsförening måste själv aktivera integrationen mellan IUP och IdrottOnline. Detta är nödvändigt då varje förening själva ansvarar för sitt medlemsregister och därmed måste godkänna användningen av medlemsuppgifterna.

Aktiveringen måste göras av personer i föreningen som har administratörsrättigheter i IdrottOnline.

Så går aktiveringen till:

 1. Logga in på föreningens sida på IdrottOnline.
 2. Klicka på Administration i övre menyraden.
 3. Klicka på Integration i vänster spalt.
 4. Fäll ut Integrationer – Inaktiverade integrationer.
 5. Kryssa i UtbildningsPortal Budo & Kampsport.
 6. Klicka på Återaktivera.

Här finns en manual med bilder och instruktioner. 

Skapa ett individuellt utbildningskonto

För att kunna anmäla dig till utbildningar i IUP behöver du skapa ett eget konto. I ditt konto sparas sen alla dina utbildningar och intyg. Du kan även skriva ut ett digitalt CV med utbildningarna som du har gått. Är du utbildare så kan du skapa utbildningsmoment för utbildningar som du leder.

Illustration: Ida Brogren

Förutsättningar för ett digitalt utbildningskonto på IUP:

 • Du måste vara medlem i en SB&K-ansluten idrottsförening.
 • Dina uppgifter (namn, personnummer och mailadress) måste finnas registrerade i din förenings medlemsregister i IdrottOnline.
 • Din förening måste ha godkänt applikationen IUP i föreningens IdrottOnline.

Så skapar du ett konto:

 1. Gå till IUP i din webbläsare.
 2. Klicka på Glömt lösenord/Ny användare.
 3. Skriv in ditt personnummer (12 siffror).
 4. Klicka på Fortsätt.
 5. Välj e-postadressen (den måste finnas registrerad i Idrottonline) som du vill använda för ditt utbildningskonto.
 6. Klicka på Återställ lösenord.
 7. Följ anvisningarna du får på mejlen för att logga in på ditt utbildningskonto med ditt tillfälliga lösenord.
 8. Logga in och ändra det tillfälliga lösenordet till ett personligt lösenord.

Här finns en manual med bilder och instruktioner och nedan finns en film.

Anmäl till utbildning via IUP

För att anmäla sig till en utbildning på Idrottens Utbildningsplattform kommer det krävas att din idrottsförening är ansluten till IUP och att du själv har ett fungerande utbildningskonto (se information längre upp på denna sida).

Så anmäler du dig:

 1. Logga in på IUP.
 2. Klicka på hamburgermenyn (≡) och välj Alla utbildningar.
 3. Klicka på rätt utbildning bland de som listas.
 4. Välj pilen till höger (›) för att gå vidare.
 5. Klicka på Anmäl dig till utbildning.
 6. Intyga att din förening har godkänt ditt deltagande genom att klicka på Bekräfta.

OBS! Om du har fysiska delmoment i din utbildning så måste du anmäla dig till var och en av dem för sig.

Här finns en manual med bilder och instruktioner.

Information gällande hantering av data och personuppgifter 

Dataexport från IdrottOnline till IUP
IUP hämtar data från föreningens IdrottOnline via en så kallad API. För att hämtningen ska genomföras behöver föreningen godkänna IUP som applikation i IdrottOnline.
» Läs mer

GDPR/Personuppgifter i IUP
I IUP behandlas personuppgifter tillhörande de som genomgår någon utbildning genom plattformen samt de som är utbildningsansvariga för någon utbildning. Personuppgifterna får vi delvis från användarna själva men vissa uppgifter hämtas från IT-systemet IdrottOnline.
» Läs mer

Allmänt om IUP

Plattformen har utvecklats av specialidrottsförbunden Svemo, SWE3 och SBBF i samarbete med IT-företaget Consid. Ett växande antal specialidrottsförbund använder sig av plattformen.
» Läs mer

Kontakt

Vid frågor, kontakta Magnus Ledin på kansliet.