Dubbla karriärer  

Att vara en elitidrottande student och kombinera sin elitidrottssatsning med högskolestudier upplevs ofta vara en utmaning. Inom svensk idrott finns därför en nationell modell för att underlätta detta.

Elitidrott på eftergymnasial nivå – RIU och EVL

Sedan ett beslut på Riksidrottsmötet (RIM) 2011 pågår ett arbete inom svensk idrott för att främja idrottares möjligheter att kombinera elitidrott och studier i Sverige på eftergymnasial nivå.

Det kallas för Dubbla Karriärer (DK) utifrån EU:s riktlinjer om Dual Careers. För att möjliggöra detta enligt en nationell modell med med anpassade studier och starkt stöd för både idrotts- och studieutveckling finns Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL).

Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk elitidrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). RF:s nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. EVL erbjuder precis som RIU hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Den svenska nationella modellen för organisering av RIU, EVL och dubbla karriärer innehåller fyra utvecklingsdelar för perioden 2018–2022:

 • Utbildning – möjlighet till individuellt anpassade studier för elitidrottare.
 • Elitidrott – utvecklingsmiljö för elitidrottare i samarbete med SF.
 • Utbildningssatsningar – särskilda utbildningssatsningar i samarbete med RF.
 • Forskning och utveckling – samverkan mellan lärosätet och idrottsrörelsen avseende praktiknära forskning och utveckling.

I Sverige finns nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer. Där fastslås bland annat:

“Lärosätet ska aktivt ge SF-definierade landslagsidrottare (potentiella och aktuella, junior till senior) och spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser. Det innebär att lärosätet i största möjliga utsträckning ska erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska även ge stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.”

Riksidrottsuniversitet
perioden 2022–2026  

 • Gymnastik- och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska Högskolan
 • Halmstad högskola/Malmö universitet
 • Göteborgs universitet
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Mittuniversitetet
 • Umeå universitet

Elitidrottsvänliga lärosäten
perioden 2022–2026  

 • Blekinge Tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle
 • Högskolan Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstad universitet
 • Lantbruksuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska
 • Örebro universitet

Kriterier för att antas till RIU och EVL 

Varje lärosäte inom RIU och EVL har en utsedd dubbla karriärer-koordinator som kan berätta mer om förutsättningarna för just det lärosätet. Stödet gäller oavsett vilket program eller vilka kurser som studeras.

För att antas som RIU-/EVL-student ska man bedriva elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier kan vara nödvändiga för att kombinera utbildning och den idrottsliga satsningen.

För att få tillgång till det anpassade stödet krävs att studenten ansöker om och beviljas ett intyg av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Det krävs att den studerande uppfyller minst ett av nedanstående kriterier är för att intyg ska utfärdas:

 • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag.
 • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
 • Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå.
 • Tävlar på hög internationell nivå. Den som bedriver en proffssatsning inkluderas så länge det handlar om en satsning för att tävla på hög internationell nivå.

Ansökan 

Första steget för en elitidrottare som vill satsa på Dubbla Karriärer är att göra en traditionell ansökan till önskade lärosäten.

När detta är gjort kan man ansöka till Svenska Budo & Kampsportsförbundet om ett intyg på sin elitidrottssatsning. Ansökan görs på ett särskilt framtaget ansökningsformulär, det finns här på svenska eller engelska. Detta finns även länkat på Riksidrottsförbundets hemsida under rubriken ”Ansökan till RIU och EVL”.

Ifylld blankett skickas som en sammanhängande pdf-fil till info@budo.se, ange Studentintyg RIU/EVL i ämnesraden. Sökande som finns presenterad i aktuell landslagstrupp på sitt underförbunds hemsida kan med fördel skicka med länken till detta i ansökningsmejlet för snabbare hantering.

När SB&K har behandlat ansökan, och utfärdat intyg, kontaktar den sökande därefter aktuellt lärosäte för vidare hantering när denne har antagits till utbildningen.

Mer information om DK, RIU och EVL

Vill ni veta mer om Dubbla Karriärer så finns det bra information på länkarna här nedanför.

Riksidrottsförbundet har också en särskild kontaktperson för dessa frågor, kontaktuppgifter finns uppe till höger på deras hemsida.

Har ni specifika frågor till lärosätena så kontaktar ni dem direkt.

» Riksidrottsförbundet: Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten
» Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer
» EU Guidelines on Dual Careers of Athletes
» Lista över universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare
» Antagning.se – Sök utbildning på alla Sveriges universitet och högskolor

Kontakt gällande utbildningsfrågor 

utbildning@budokampsport.se

51
43
52