Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Om fonden

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning. Ändamålet för stipendiet är att ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Stipendiet sökes av exempelvis huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF.

Ansökningshandlingarna skickas först till respektive specialidrottsförbund (SF) före 6 december. Ansökningarna ska därefter skickas från respektive SF och vara RF tillhanda senast 31 december.

Stipendiesumman är 5.000–20.000 kr/stipendium (2021).

Ledare från SB&K som beviljats stipendium

Sammanställningen här nedanför innehåller samtliga ledare från Svenska Budo & Kampsportsförbundet som har beviljats stipendiet till och med 2021.

Namn Årtal Summa
Margareta Berglund 1981 1.500 kr
Dick Johansson 1988 10.000 kr
Ulrika Bosaeus 1995 10.000 kr
Amanda Golert 1997 7.000 kr
Britt-Louise Carlsson 2001 8.500 kr
Johan Viik 2003 10.000 kr
Jennie Hedrén 2005 10.000 kr
Raili Parkonen 2006 15.000 kr
Sabrina Sedin Roskvist 2021 20.000 kr

Mer information

» Riksidrottsförbundet

5
13
16