Medlemsregister

Eget ansvar

Medlemsföreningar ansvarar själva för sina kontakt- och medlemsuppgifter. Det är viktigt att de är korrekta och uppdaterade, både på föreningens egen sida i IdrottOnline samt i Svenska Budo & Kampsportsförbundets klubbregister.

Ändringar av registren

Vid varje förändring av kontaktuppgifter eller medlemsantal behöver föreningen uppdatera dessa på sin sida i IdrottOnline och hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

På IdrottOnline görs detta av respektive förening medan SB&K hjälper till med ändringar i klubbregistret – detta görs genom att ni mejlar de uppdaterade uppgifterna till info@budo.se.

Glöm inte att ändrade kontakt- eller namnuppgifter för föreningen även behöver uppdateras hos Skatteverket.

56
48
57