Organisationskarta SB&K

För att förstå hur idrottsrörelsen hänger ihop har vi på Svenska Budo & Kampsportsförbundet tagit fram en organisationskarta. Kartan beskriver de olika relationerna som finns inom både SB&K, mellan förening, underförbund, specialidrottsdistriktsförbund och SB&K.

Kartan beskriver också relationerna mellan SB&K och Riksidrottsförbundet samt internationella idrottsförbund.

» Ladda ner organisationskartan (pdf-format)

2
8
10