Wushu

Wushu, som i väst populärt kallats kung-fu, är idag det allmänna namnet för kinesisk kampkonst och kan delas in i två stora grupperingar: traditionell och modern wushu. Skillnaden är att syftet med träningen har förändrats från att ha varit fokuserat på applikation, kamp och stridskonst till en uppvisnings-orienterad sport med ett större innehåll av komplicerade moment och tekniker.

Även om modern wushu som sport baseras på traditionell teknik läggs tonvikten på den idrottsliga utmaningen i höga moment, fysisk styrka, visuellt uttryck, skönhet i rörelse och framförande. I jämförelse lägger traditionell wushu, som har en tusenårig historia med en mängd olika stilar, tonvikten på praktiska stridstekniker.

Wushu är kinesisk kampkonst som under 1900-talet har utvecklats till en internationell sport erkänd av IOC med gemensam plattform och standard för utbildning, träning och tävling. I wushu ingår bland annat tai chi, qigong, wing tsun, shaolin kung-fu och hung gar.

21
21
24